AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach

Grupa Koło muzyczno - ruchowe

Zajęcia koła muzyczno-ruchowego w roku szkolnym 2014/2015 odbywają się jeden raz w miesiącu, w czwartek, w godzinach od 8.30 do 9.30.

W w/w zajęciach bierze udział dziesięcioro dzieci z grupy starszej.

Program zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie programu pozwala rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenek, rozwinąć pamięć ruchową i muzyczną oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji,przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych u dziecka. Aby dziecko mogło aktywnie poznawać muzykę stosuje się tu m.in. metody aktywizujące takie jak np. metoda wg K. Orffa, pedagogiki zabawy – Klauza.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
- wyraża ruchem określone stany i sytuacje, rozpoznaje nastrój w muzyce,
- interpretuje ruchowo treść piosenek,
- reaguje ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie i sygnały muzyczne,
- tworzy inscenizację ruchowa do piosenek,
- śpiewa poprawnie poznane piosenki.


Moja grupa

07 marca 2014 08:35 | Aktualności

Dzień Kobiet w GOK

Dnia 06. 03. 2014 roku dzieci, z grupy ,,Misiaki” pod kierunkiem p. D. Knitter i A. Dziemianko oraz dzieci z ,,Koła tanecznego” prowadzonym przez p. D Aleksjew, wzięły udział w obchodach Dnia Kobiet organizowanych przez GOK w Kołczygłowach. Dzieci zaprezentowały się w okazjonalnych wierszach, piosenkach i tańcach. Na początku był mały stres i lekka trema, ale dzieci stanęły na wysokości zadania i swoim występem zachwyciły i rozbawiły publiczność.

Za pokaz swoich umiejętności otrzymały gromkie brawa. Brawo przedszkolaki.

Dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowania do występu.

Przeczytano: 1078 razy. Wydrukuj |Do góry

Dzień Kobiet w GOK