AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach

Grupa Koło muzyczno - ruchowe

Zajęcia koła muzyczno-ruchowego w roku szkolnym 2014/2015 odbywają się jeden raz w miesiącu, w czwartek, w godzinach od 8.30 do 9.30.

W w/w zajęciach bierze udział dziesięcioro dzieci z grupy starszej.

Program zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie programu pozwala rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenek, rozwinąć pamięć ruchową i muzyczną oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji,przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych u dziecka. Aby dziecko mogło aktywnie poznawać muzykę stosuje się tu m.in. metody aktywizujące takie jak np. metoda wg K. Orffa, pedagogiki zabawy – Klauza.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
- wyraża ruchem określone stany i sytuacje, rozpoznaje nastrój w muzyce,
- interpretuje ruchowo treść piosenek,
- reaguje ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie i sygnały muzyczne,
- tworzy inscenizację ruchowa do piosenek,
- śpiewa poprawnie poznane piosenki.


Moja grupa

03 marca 2014 12:04 | Aktualności

Próba na Dzień Kobiet w GOK

Do występu przed Paniami w GOK- u z okazji Dnia Kobiet zostało już niewiele czasu, a chcemy wystąpić jak najlepiej. Dnia 28.02.2014 roku, z okazji przygotowań do obchodów Dnia Kobiet organizowanym przez GOK w Kołczygłowach, grupa „Misiaki” pod kierunkiem p. D. Knitter i A. Dziemianko oraz grupa taneczna prowadzona przez  p. D. Aleksjew, udały się na próbę występów. Próby wypadły pomyślnie. Dzieci stanęły na wysokości zadania a ich chęci i zaangażowanie zapowiadają ciekawy i radosny występ finałowy. Dla niektórych dzieci tańczących w zespole nie jest to pierwszy kontakt z prawdziwą sceną, a więc tremy nie było widać na próbie i na pewno nie będzie jej podczas występu. Dzieci lubią tańczyć, bo taniec wyzwala  radość, swobodę i ekspresję. Uczy taż pewnych nawyków tanecznych takich jak: postawa, współpraca z rówieśnikami i z prowadzącą zajęcia.

 

Nasz występ w GOK- u już niedługo - 6.03.2014 r. Zapewniamy, że będzie wesoło i kolorowo. Trzeba nas zobaczyć, zapraszamy. Po występie prosimy bić brawa.

 

Przeczytano: 1188 razy. Wydrukuj |Do góry

Próba na Dzień Kobiet w GOK