AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach

Grupa Koło muzyczno - ruchowe

Zajęcia koła muzyczno-ruchowego w roku szkolnym 2014/2015 odbywają się jeden raz w miesiącu, w czwartek, w godzinach od 8.30 do 9.30.

W w/w zajęciach bierze udział dziesięcioro dzieci z grupy starszej.

Program zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie programu pozwala rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenek, rozwinąć pamięć ruchową i muzyczną oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji,przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych u dziecka. Aby dziecko mogło aktywnie poznawać muzykę stosuje się tu m.in. metody aktywizujące takie jak np. metoda wg K. Orffa, pedagogiki zabawy – Klauza.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
- wyraża ruchem określone stany i sytuacje, rozpoznaje nastrój w muzyce,
- interpretuje ruchowo treść piosenek,
- reaguje ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie i sygnały muzyczne,
- tworzy inscenizację ruchowa do piosenek,
- śpiewa poprawnie poznane piosenki.


Moja grupa

24 lutego 2014 10:52 | Aktualności

Poranek w przedszkolu z okazji Dnia Kobiet

Dzieci z grupy najstarszej ,, Misiaki” i przedszkolaki należące do grupy tanecznej działającej  w przedszkolu w ramach zajęć koła muzyczno-ruchowego oraz wychowawczynie D. Knitter i D. Aleksjew ( przygotowujące program artystyczny) serdecznie zapraszają wszystkie Mamy i  Panie pracujące w naszym przedszkolu z ich podopiecznymi na uroczysty poranek z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie odbędzie się dnia 7.03.14r. o godz. 10.00 w sali grupy najstarszej ,,Misiaki”. Prosimy wszystkie Panie wziąć na to spotkanie codzienny uśmiech na twarzy, bo na pewno spełni się w tym dniu to, o czym każda marzy. Serdecznie zapraszamy.

 

Przeczytano: 1218 razy. Wydrukuj |Do góry