AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach

Grupa Koło muzyczno - ruchowe

Zajęcia koła muzyczno-ruchowego w roku szkolnym 2014/2015 odbywają się jeden raz w miesiącu, w czwartek, w godzinach od 8.30 do 9.30.

W w/w zajęciach bierze udział dziesięcioro dzieci z grupy starszej.

Program zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie programu pozwala rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenek, rozwinąć pamięć ruchową i muzyczną oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji,przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych u dziecka. Aby dziecko mogło aktywnie poznawać muzykę stosuje się tu m.in. metody aktywizujące takie jak np. metoda wg K. Orffa, pedagogiki zabawy – Klauza.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
- wyraża ruchem określone stany i sytuacje, rozpoznaje nastrój w muzyce,
- interpretuje ruchowo treść piosenek,
- reaguje ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie i sygnały muzyczne,
- tworzy inscenizację ruchowa do piosenek,
- śpiewa poprawnie poznane piosenki.


Moja grupa

24 lutego 2014 10:37 | Aktualności

Występy dzieci w GOK z okazji Dnia Kobiet

Dnia 6.03.2014. tj. w czwartek o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury wystąpią dzieci z miejscowego przedszkola, z grup: średniej ,,Biedronki” (należące do  grupy tanecznej działającej w ramach zajęć koła muzyczno-ruchowego) i najstarszej ,,Misiaki”  z programem artystycznym przygotowanym przez panie D. Knitter oraz D. Aleksjew. Występ przedszkolaków dedykowany będzie wszystkim mieszkankom Gminy Kołczygłowy, chętnym do udziału w spotkaniu organizowanym przez GOK z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet.

 

Przeczytano: 1333 razy. Wydrukuj |Do góry