AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach

Grupa Koło muzyczno - ruchowe

Zajęcia koła muzyczno-ruchowego w roku szkolnym 2014/2015 odbywają się jeden raz w miesiącu, w czwartek, w godzinach od 8.30 do 9.30.

W w/w zajęciach bierze udział dziesięcioro dzieci z grupy starszej.

Program zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie programu pozwala rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenek, rozwinąć pamięć ruchową i muzyczną oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji,przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych u dziecka. Aby dziecko mogło aktywnie poznawać muzykę stosuje się tu m.in. metody aktywizujące takie jak np. metoda wg K. Orffa, pedagogiki zabawy – Klauza.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
- wyraża ruchem określone stany i sytuacje, rozpoznaje nastrój w muzyce,
- interpretuje ruchowo treść piosenek,
- reaguje ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie i sygnały muzyczne,
- tworzy inscenizację ruchowa do piosenek,
- śpiewa poprawnie poznane piosenki.


Moja grupa

07 czerwca 2015 15:34 | Aktualności

DNI KOŁCZYGŁÓW z udziałem przedszkolaków.

Już po raz kolejny dzieci z Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach wystąpiły na tegorocznych DNIACH KOŁCZYGŁÓW. Dzieci z grupy starszej zaprezentowały montaż słowno- muzyczny pod hasłem JADĄ, JADĄ DZIECI DROGĄ..., a następnie już jako formacja taneczna rozgrzały publiczność kołczygłowską gorącymi rytmami LAMBADY I SAMBY. Bardzo dziękujemy rodzicom za współpracę podczas występów najmłodszych mieszkańców Kołczygłów.

Przeczytano: 1115 razy. Wydrukuj |Do góry

Zdjęcia: