AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach

Grupa Koło muzyczno - ruchowe

Zajęcia koła muzyczno-ruchowego w roku szkolnym 2014/2015 odbywają się jeden raz w miesiącu, w czwartek, w godzinach od 8.30 do 9.30.

W w/w zajęciach bierze udział dziesięcioro dzieci z grupy starszej.

Program zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie programu pozwala rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenek, rozwinąć pamięć ruchową i muzyczną oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji,przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych u dziecka. Aby dziecko mogło aktywnie poznawać muzykę stosuje się tu m.in. metody aktywizujące takie jak np. metoda wg K. Orffa, pedagogiki zabawy – Klauza.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
- wyraża ruchem określone stany i sytuacje, rozpoznaje nastrój w muzyce,
- interpretuje ruchowo treść piosenek,
- reaguje ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie i sygnały muzyczne,
- tworzy inscenizację ruchowa do piosenek,
- śpiewa poprawnie poznane piosenki.


Moja grupa

07 czerwca 2015 15:34 | Aktualności

DNI KOŁCZYGŁÓW z udziałem przedszkolaków.

Już po raz kolejny dzieci z Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach wystąpiły na tegorocznych DNIACH KOŁCZYGŁÓW. Dzieci z grupy starszej zaprezentowały montaż słowno- muzyczny pod hasłem JADĄ, JADĄ DZIECI DROGĄ..., a następnie już jako formacja taneczna rozgrzały publiczność kołczygłowską...

czytaj więcej »

16 czerwca 2014 09:19 | Aktualności

Dni Kołczygłów i przedszkolna grupa taneczna

Dnia 15.06.14r. dzieci z przedszkolnej grupy tanecznej miały przyjemność wystąpić z trzema tańcami na dużej scenie z okazji Dni Kołczygłów. Każdy z nas potrafi w pewien sposób powiedzieć, czym jest taniec. Jednak bywa tak, że trudno nam jest określić dokładnie, czym tak naprawdę...

czytaj więcej »

07 marca 2014 08:35 | Aktualności

Dzień Kobiet w GOK

Dnia 06. 03. 2014 roku dzieci, z grupy ,,Misiaki” pod kierunkiem p. D. Knitter i A. Dziemianko oraz dzieci z ,,Koła tanecznego” prowadzonym przez p. D Aleksjew, wzięły udział w obchodach Dnia Kobiet organizowanych przez GOK w Kołczygłowach. Dzieci zaprezentowały się w okazjonalnych...

czytaj więcej »

03 marca 2014 12:04 | Aktualności

Próba na Dzień Kobiet w GOK

Do występu przed Paniami w GOK- u z okazji Dnia Kobiet zostało już niewiele czasu, a chcemy wystąpić jak najlepiej. Dnia 28.02.2014 roku, z okazji przygotowań do obchodów Dnia Kobiet organizowanym przez GOK w Kołczygłowach, grupa „Misiaki” pod kierunkiem p. D. Knitter i A. Dziemianko...

czytaj więcej »

24 lutego 2014 10:52 | Aktualności

Poranek w przedszkolu z okazji Dnia Kobiet

Dzieci z grupy najstarszej ,, Misiaki” i przedszkolaki należące do grupy tanecznej działającej w przedszkolu w ramach zajęć koła muzyczno-ruchowego oraz wychowawczynie D. Knitter i D. Aleksjew ( przygotowujące program artystyczny) serdecznie zapraszają wszystkie Mamy i Panie pracujące...

czytaj więcej »

24 lutego 2014 10:37 | Aktualności

Występy dzieci w GOK z okazji Dnia Kobiet

Dnia 6.03.2014. tj. w czwartek o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury wystąpią dzieci z miejscowego przedszkola, z grup: średniej ,,Biedronki” (należące do grupy tanecznej działającej w ramach zajęć koła muzyczno-ruchowego) i najstarszej ,,Misiaki” z programem artystycznym przygotowanym...

czytaj więcej »