AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach

Harmonogram działań - Rok dla Niepodległej

Rok 2018 -,,Rok dla Niepodległej”

Harmonogram:

l.p.

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

1.

Ustalenie harmonogramu pracy w zakresie wychowania patriotycznego

III  2018

 Dyrektor 

2.

Gazetka na holu głównym. ,,Rok dla Niepodległej.”

III  2018

 Koordynator

3.

Zajęcia z dziećmi- wykonanie flag każdej grupie.

IV  2018

Nauczyciele wszystkich grup

4.

Cykl zajęć z zakresu edukacji regionalnej i narodowej ,,Polska- mój dom”

V  2018

 

 Nauczyciele wszystkich grup

5.

Wycieczka do Urzędu Gminy, spotkanie z Wójtem

 VI.2018

Nauczyciele wszystkich grup

6.

Teatrzyk przyjezdny o tematyce patriotycznej z wykorzystaniem symboli narodowych.

IX  2018

Dyrektor

7.

Stworzenie kącika patriotycznego w każdej sali.

X 2018

Nauczyciele wszystkich grup

8.

Nauka i utrwalenie hymnu narodowego Polski.

X 2018

Nauczyciele wszystkich grup

9.

Wycieczka gr. 5- Latków do Muzeum Szkoły Polskiej oraz Zagrody Styp-Rekowskich.

X 2018

Nauczyciele gr. ,,Misiaków”

10.

 Warsztaty dla rodziców i dzieci- wykonanie kotylionów

X   2018

 

Nauczyciele wszystkich grup

11.

Przygotowanie repertuaru na występy dzieci podczas uroczystości 11  Listopada w Przedszkolu.

 X.2018

Nauczyciele wszystkich grup

12.

11 listopada, godz. 11:11 – uroczyste odśpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego” – REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ

11. XI   2018

Dyrektor 

Nauczyciele wszystkich grup