AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach
UWAGA! Od 4 lutego 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do naszego Przedszkola. W dniach od 4 lutego do 12 lutego rodzice składają pisemne potwierdzenie o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje można pobrać u nauczycieli w grupach.

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach  8:00 – 13:00

 Część I – poranna

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa oraz służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Branie pod uwagę oczekiwań poznawczych i stanów emocjonalnych dziecka. Zabawy integrujące grupę.

8.00–8.15

Gr.3-4  latki: Poranne zabawy ruchowe i zabawy rytmiczne.

Gr.5-6 latki Poranne ćwiczenia gimnastyczne Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.15–8:45 Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności nawyków higienicznych i kulturalnych  podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8:45–9.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Część II – główna

9.00–12:00 Zajęcia kierowane z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej i program wychowania przedszkolnego. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery - obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.

12:00–12.15 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

 12.15–12.45 Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie, prawidłowa postawa.

 Część III – poobiednia

 12:45-14:00 Gr. 3-latki Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe leżakowanie.

12.45–13:00 Gr. 4-5-6 latki: Relaks i odpoczynek dzieci. Słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

13.00–14:00 Gr. 4-5-6 latki. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy dydaktyczne.  Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy rytmiczne.

14:00–14.10 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.10–14.30 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.30–16.00 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do potrzeb i możliwości. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Ewentualnie zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełno sprawnościami. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.