• Aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny,
 • Zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać, pokonuje słabości,
 • Ma pozytywny obraz samego siebie,
 • Jest przygotowany do roli ucznia,
 • Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega  piękno otaczającej przyrody,
 • Jest otwarty na świat i ludzi,
 • Odróżnia dobro od zła,
 • Dostrzega  potrzeby własne i innych,
 • Ma świadomość własnej tożsamości,
 • Jest komunikatywny,
 • Nie boi się wyrażać własnych opinii,
 • Dąży do rozwiązywania problemów,
 • Przestrzega  podstawowych wartości,
 • Okazuje szacunek innym ludziom,
 • Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych
 • Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy,
 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,