AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach
Informacje w sprawie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 znajdują się w zakładkach: rekrutacja i do pobrania.

Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca  -  Anna Jankowska

Sekretarz  -   Jolanta Dargacz

Skarbnik  -  Edyta Wróbel

 

  1. Dobrowolna składka  na Radę Rodziców wynosi 100 zł na rok.
  2. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, semestralnie lub za cały rok.
  3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niz jedno dziecko, minimalna składka za drugie dziecko i kolejne wynosi      50 % zwykłej stawki.
  4. Wpłaty dokonujemy na konto Rady Rodziców.


Konto Rady Rodziców   41 9321 0001 0034 7222 3000 0010


Konto Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach na, które dokonujemy opłat za przedszkole:

                                 

                                    46 9321 0001 0033 1133 2000 0010