AAA
Gminne Przedszkole w Kołczygłowach
Babciu, Dziadku szykujcie się na imprezkę do Waszych wnucząt !

Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca  -  Anna Jankowska

Sekretarz  -   Magdalena Kulaszewicz

Skarbnik  -  Anna Czerlik

 

  1. Dobrowolna składka  na Radę Rodziców wynosi 100 zł na rok.
  2. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, semestralnie lub za cały rok.
  3. Pierwszą należność należy uiścić do 15 11.2019 r., drugą do 15.02.2020 r
  4. Wpłaty dokonujemy na konto Rady Rodziców.


Konto Rady Rodziców   41 9321 0001 0034 7222 3000 0010


Konto Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach na, które dokonujemy opłat za przedszkole:

                                 

                                    46 9321 0001 0033 1133 2000 0010